miércoles, 26 de junio de 2013

Buscando la luz (más allá de Nimbos)

Llega el verano. Hay mucha luz, mas debemos seguir buscando la luz.

'Buscando la luz (IV)', 2001, de E. Chillida (1924-2002), Bilbao.
Chillida lo hizo hasta poco antes de morir con esta obra (de actualidad estos días por haberse subastado en una cantidad récord...).
 Como una alusión nubosa, y un punto central por el que entre posiblemente la luz del amanecer, Xosé Cid ejecutó el encargo de "Nimbos de Luz" (2011) que le hizo el poeta Luis González Tosar para inaugurar con escuulturas su 'Ínsua dos poetas' (en Madarnás, Carballiño / Ourense). Fue un  homenaje de poeta  a poeta: Xosé María Díaz Castro (1914-1989) explicitado en su obra "Nimbos"(Ed. Galaxia, 1961).

A esencia do libro é o nimbo dos santos, a aureola que rodea a cabeza dos santos, unha aureola de gloria. E coma unha aureola que lles poñemos ás cousas para facelas resaltar máis… Algún crítico dixo que era un home con moito respecto ás cousas, un respecto ás criaturas de Deus non acariñadas. Esas son as que busca o poeta para elevalas a unha categoría, e por iso envólveas nun nimbo de luz, para darlles gloria”...

mais o escultor parece ter preferido ¿a... das nubes?.
                        
Os primeiros versos do seu poema "Penélope" están inseridos no fuste a modo de faixa:
"Un paso adiante e outro atrás, Galiza,/
e a tea dos teus soños non se move./
A espranza nos teus ollos se espreguiza./
Aran os bois e chove./

Un bruar de navíos moi lonxanos/
che estrolla o sono mol coma unha uva./
Pro ti envolveste en sabas de mil anos,/
e en sonos volves a escoitar a chuva./

                                    Traguerán os camiños algún día/
                                    a xente que levaron. Deus é o mesmo./
                                    Suco vai, suco vén, ¡Xesús María!,/
                                    e toda cousa ha de pagar seu desmo./

                                    Desorballando os prados coma sono,/
                                    o Tempo vai de Parga a Pastoriza./
                                    Vaise enterrando, suco a suco o Outono./

                                    ¡Un paso adiante e outro atrás, Galiza!
"


Foi na IIIª Festa da Palabra / PEN Clube de Galicia, sendo o Académico e profesor Xosé Luis Méndez Ferrin, escritor e poeta, o mantedor do acto.No hay comentarios:

Publicar un comentario