miércoles, 26 de junio de 2013

Buscando la luz (más allá de Nimbos)

Llega el verano. Hay mucha luz, mas debemos seguir buscando la luz.

'Buscando la luz (IV)', 2001, de E. Chillida (1924-2002), Bilbao.
Chillida lo hizo hasta poco antes de morir con esta obra (de actualidad estos días por haberse subastado en una cantidad récord...).
 Como una alusión nubosa, y un punto central por el que entre posiblemente la luz del amanecer, Xosé Cid ejecutó el encargo de "Nimbos de Luz" (2011) que le hizo el poeta Luis González Tosar para inaugurar con escuulturas su 'Ínsua dos poetas' (en Madarnás, Carballiño / Ourense). Fue un  homenaje de poeta  a poeta: Xosé María Díaz Castro (1914-1989) explicitado en su obra "Nimbos"(Ed. Galaxia, 1961).

A esencia do libro é o nimbo dos santos, a aureola que rodea a cabeza dos santos, unha aureola de gloria. E coma unha aureola que lles poñemos ás cousas para facelas resaltar máis… Algún crítico dixo que era un home con moito respecto ás cousas, un respecto ás criaturas de Deus non acariñadas. Esas son as que busca o poeta para elevalas a unha categoría, e por iso envólveas nun nimbo de luz, para darlles gloria”...

mais o escultor parece ter preferido ¿a... das nubes?.
                        
Os primeiros versos do seu poema "Penélope" están inseridos no fuste a modo de faixa:
"Un paso adiante e outro atrás, Galiza,/
e a tea dos teus soños non se move./
A espranza nos teus ollos se espreguiza./
Aran os bois e chove./

Un bruar de navíos moi lonxanos/
che estrolla o sono mol coma unha uva./
Pro ti envolveste en sabas de mil anos,/
e en sonos volves a escoitar a chuva./

                                    Traguerán os camiños algún día/
                                    a xente que levaron. Deus é o mesmo./
                                    Suco vai, suco vén, ¡Xesús María!,/
                                    e toda cousa ha de pagar seu desmo./

                                    Desorballando os prados coma sono,/
                                    o Tempo vai de Parga a Pastoriza./
                                    Vaise enterrando, suco a suco o Outono./

                                    ¡Un paso adiante e outro atrás, Galiza!
"


Foi na IIIª Festa da Palabra / PEN Clube de Galicia, sendo o Académico e profesor Xosé Luis Méndez Ferrin, escritor e poeta, o mantedor do acto.viernes, 21 de junio de 2013

Denominan 'J.A. Valente' a la nueva sala del antiguo Banco de España


José Ángel Valente Docasar, escribió para Antoni Tàpies:

                                             'Dijo Dios: -Brote la Nada.

                                             Y alzó la mano derecha

                                             hasta ocultar la mirada.

                                            Y quedó la Nada hecha'
.


        [Tomado de "Cinco fragmentos para Antoni Tàpies" en 'Material memoria' (1997-1998)].

Un poeta cuyas primeras luces vio en otra primavera, hizo ochenta y cuatro años el 25 de abril.

David, 1994, de  F. Leiro
Se inaugura la nueva sala en el antiguo Banco de España, remodelado tras acuerdo con el Gobierno central para su cesión en alquiler por 25 años (37.000 euros/año) a la ciudad. Las obras que lo habitan en el alba de su actividad, son de Genovés, Arroyo, Bernardi Roig, Jaume Plensa, Isabel Muñoz, Adriano Molder, Gª Rodero...:'todas orensanas'  (será que non hai na nosa cidade?...).


Mentres a plétora de grandes artistas (algún deles un verdadeiro mestre para as xeracións que seguiron) cos que non quixeron contar políticos e empresarios para facer fondo nin colección en Museo (Prego de Oliver, Quessada, De Dios, Tizón, Faílde, Borrajo, Prieto, Fdez. Mazas, y aún Trabazo y Conde-Corbal,... en disecta membra). E van lustros, e moita auga baixo a ponte vella...Xoán Anleo, en 1º término, Isabel Muñoz e Jaume Plensa en las paredes...

jueves, 20 de junio de 2013

Arqueología Terrachán


Hay una calma rala en la tarde. Caminamos por la antigua Rúa da Obra, y vemos aparecer en el extremo los familiares de Terrachán con el cáterin para la exposición ‘Arqueoloxía arraiana’. Nuestro amigo Mani Moretón dispara y dentro de su cámara queda el instante, el antes del evento (o arqueología del suceso). Otro amigo, de Entrimo y a la sazón primo suyo, le llama ‘Falín’ (Rafael).

Esta obra 'Sen título', nin firma e data foi escollida para portada do parco (et parvo) catálogo.
Vamos acercándonos así al encuentro de una exposición y un pintor singular. Hay un numeroso grupo de entrimeños, que trabajan en la ciudad, y otros llegan ex profeso: todos se reconocen en el afecto del saludo. La exposición montada en los dos pisos del Centro Expositivo Municipal por la familia del pintor de Terrachán les convoca, uniendo a familiares, amigos y vecinos. Algunos artistas de Ourense, y la hoya del entorno, que les gusta acudir a estos actos inaugurales, se diluyen, perplejos -así algún concejal, en un día de especial prueba para el grupo de Gobierno municipal-, en la reunión social de homenaje en que se fue convirtiendo la inauguración, para estar juntos...

Rafael (a) 'Terrachán', foto de M. Moretón.
El momento central se lllena de emotividad cuando el hijo mayor explica cómo todo es fruto de la ilusión de su fallecido padre -‘a súa ilusión cortada en paredes: toda unha vida dedicada á pintura’-, que expresó desde su quiosco y librería, ‘su Aixiña, su Renacer’, o el Hospital, dijo. Todo ello es la parte final de su arco vital, mas su mundo plástico se inicia e el Madrid de la ‘movida’ de los años ochenta, días -años- 'de vino y rosas' tras el largo período represivo político-social del franquismo... Aquí está la huella de Ceesepe, pintor e ilustrador, en sus obras figurativas de intensos colores (y también de otros). El núcleo principal del elenco es de los años noventa, que finaliza en el 2000. Una aproximación a la naturaleza desde un planteamiento conceptual, alejándose de lo topográfico, y figurativo, se percibe con nitidez, para ir desapareciendo en un proceso de despojamiento personal: la percepción de la naturaleza que le rodea, tierras que limita por el sur el río Limia antes de llamarse Lima en Portugal. Terrachán/ Entrimo en los montuosos pliegues de la tierra -atlas de su vida-, desde la selva de su corazón, en un tránsito panteísta apreciable en cuadros de 1997 o del ’00, en los que semeja hacerse uno con la tellus mater.

Acrílico s. t, '00: lo ves ? son Entrimo y Terrachán !

La ausencia de currículo en el catálogo, así como de la necesaria introducción en una exposición retrospectiva -sólo medidas, año y técnica de las obras-, resulta negativa. El poema que firma Movais, amigo del pintor, permite deducir su fallecimiento el pasado año, tras una dolencia que le impidió seguir pintado a ‘R.terrachán’ en lo que llevamos de siglo. Una pintura sobre ‘uralita’ preside el conjunto. Las tejas cubren la casa, en ellas podemos ver como techan su pasión plástica.

Terrachán '91.

miércoles, 19 de junio de 2013

Agora que se vai Andante...Alberto Corazón -  Edipo [exercicio de agudeza mental: e o molde está en...].
Dende o molde dos zapatos, sen uso, o alaricano Ramón Álvarez tivo unha idea piramidal: que escultores e pintores, inspirándose nos moldes de madeira, lle fixeran unha obra gratuíta..., e moitos aceptaron, en Allariz e noutras partes de Galicia. Son máis de cincocentos, e medrando, en contaxio papaleisón...

Nuria Bolívar - Hacia un nuevo destino

Aquí están os vellos, para seguir bailando, ata os que queren seguir na rolda, pasando polos que pretenden entrar nela. Mais este ritmo failles perder o pé, agás ao compracido dono da nova colección hors d’âge. O conmovedor do feito é que escoiten un son non musical emitido sen frauta parecéndolle a todos unha sonata para violín de Mozart (andante é ritmo musical). 

María Naranjo
Enténdese que acepten Verino e Moncho Borrajo, Perdona Bonita, Vilariño, Chris Fotógrafa e Vari Caramés, pois a idea esténdea a fotógrafos, escritores, danza, gastronomía ou música (sic); mais sorprende que non fose un encargo en Manolo Paz, Alfonso Costa, Paco Pestana, Acisclo, Karballo, Soledad Penalta, Masiá ou Julia Ares, e outros escollidos entre os máis novos. 

David Rodriguez Toro - Amiotico
Elsa R. Aranguena - Fashion victim [ qué gran título para o conxunto da 'colección'].
Sula Repani, Xoti de Luís ou Nicolás fan unhas acaídas composicións, pero hai moitos bonny swans nesta vaidade colectiva [incluso o Pte. dos Arquitectos de Ourense dixo por escrito que estaba a crear (sic) unha obra axudado pola síua neta !!!]. Eis a constatación dunha idea excelente que se disolve a fume de carozo. Gustará -dixemos en 13.V.2013, La Región- este espectáculo de imposturas, con aire de mostrador de feira, por mais que o que nos eleve da vida cotiá sexa o arquetipo: o verdadeiro teatro.


lunes, 17 de junio de 2013

Arriba y Abajo / Up & Down, de / by Mark RitchieMark Ritchie y yo somos vecinos
. Es un fotógrafo que tras nacer en Sydney, está desde 1992 en Europa (cómo dice discretamente en su web). Llega ahora de nuevo hasta mi pluma con la exposición "Arriba, abajo", en la nueva sala que en Doctor Marañón, 2 entresuelo, acaba de abrir Patricia Joga & Comunicación Visual. Tras concertar una visita para conocer su experiencia. El creador de origen australiano afincado en nuestra ciudad desde hace lustros presenta una muestra 
en blanco y negro sobre el tema siempre sugerente de la escalera. Con sus cuidadas fotografías expresa su tributo al humilde escalón, que nos ayuda a cambiar de nivel espacial y que puede ser una buena metáfora acerca del tránsito vital. Buceó para ello en sus archivos, y positivó negativos que jamás habían sido impresos. Reúne así obras desde 1987 a 2013, estas últimas especialmente concebidas a fin de cerrar el evento.   

En el antiguo Mª de Santo Estevo de Ribas de Sil, 1997, cámara técnica, 10x12cm.

En 'Arriba, abajo / Up & Down' el autor coloca en la pared un texto a modo de manifiesto, en el que comienza diciendo que las escaleras, siempre 'nos llevan a algún lugar…a algún lado, hacia algún cambio'. Quiere Mark ver la acción 'como una reacción a lo que está pasando delante de mi puerta', lo que se halla en la estela de Paul Strand (Nueva York, 1890-Orgeval, Francia, 1976): este referente fue uno de los fundadores de la 'traight Photography' (Fotografía directa). 


Son 'Hojas en Stuttgart', 1993, Hasselblad, formato 6x6 cm.

Al despedirnos, antes de bajar la escalera de la vieja (aunque no antigua) casa me fijo en la última frase de su texto 'Sé que nunca voy a mirar un escalón de la misma manera'. Y asiento, desde la consciencia del ser. ¡La percepción!, maestro.


Santiago de Compostela, 1997,Hasselblad, formato medio 6x6 cm.
La Sala de Patricia Joga nace con la idea de servir para ‘showroom’, talleres, presentación de novedades y nuevas formas de creatividad. En la inauguración se sirvió un vino de la acreditada Bodega Joaquín Rebolleda, de la D.O. Valdeorras. ¡Bien venida, bienvenida a la promotora y su nueva sala!.

domingo, 16 de junio de 2013

En el inicio del año dual hispano-japonés

Comienza el llamado 'Año Dual España-Japón (2013-2014)', organizado por los Ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países. Es tiempo de recordar, ante todo, desde el gran arte, la presencia de lo japonés. Este mundo desembarca con fuerza en Europa en el siglo XIX, sobremanera en el último tercio: lo que debe verse en el contexto de la segunda fase de la revolución industrial, el gran desarrollo del capitalismo y el imperialismo colonial, francés e inglés, principalmente.

Llegan así las estampas japonesas, las pinturas del mundo flotante o 'Ukiyo-e'.


Mas en ello no es el primero, pues ya los impresionistas como Claude Monet (hay algo más que un aire evidente en 'Impresión, sol naciente', 1872).


Lo que permite dar cuenta de las referencies de Van Gogh del japonesismo en general y de Hiroshige en particular. copias evidentes del maestro de Edo (Tokyo desde 1868), pero la mayoría de sus paisajes desde 1887 son resueltos desde el sistema de referencia du aquel artista japonés. Así en la obra suya y el campo de olivos de Vincent Van Gogh.

La siguiente obra suya que incluímos, depende de Keisai Ensen:

La Cortesana, 1887, basada en la Oiran de Keisai Eisen , que vio en París Illustré (mayo,1886).

Mas es desde las diferentes versiones del 'Padre Tanguy' (1887-1888), con varias ukiyo-e en la pared del fondo dónde se hace más evidente. Julien-François Tanguy (1825-1894) es un marchante de pinturas, en la rue Clauzel, que le apoya, aceptando con frecuencia cuadros a cambio de sus mercancías. Son cuadros de colores más intensos, descubiertos cuando se fue a vivir a París con su hermano en 1886.

Le Père Tenguy, 1887, M. Rodin, Paris  Vincent Van Gogh (1887-88)
Le Père Tenguy, 1888, Vincent Van Gogh. El 24 de diciembre de este año se corta la oreja ( o se la cortan...)

Vincent le había escrito a su hermano Theo una carta en 1888 desde Arlés:“Todas mis obras están basadas en algo del arte japonés”. Así, confiesa que cuando mira estas obras se siente “mucho más alegre y feliz”. Así se autorretrata con otra estampa japonesa detrás cuando convalecía el invierno de 1889.

Aurorretrato con la oreja cortada, 1889, Londres, Inst. de Arte Courtauld.
Finalizamos con el regalo para el primer hijo de Theo, su hermano pequeño y quien mejor le comprendió. El niño se llamó Vicent Willlem...

Un símbolo de la cultura japonesa 'Almendro en flor', 1890, 

miércoles, 12 de junio de 2013

Manolo de Buciños en Alterarte
Na sala Alterarte -do Campus, no barrio das Lagoas- inaugúrase hoxe, mércores, 12 de xuño, a exposición artística na que a profesora Dra. María Victoria Carballo-Calero propón: 'Alto! Reivindicamos a forma'.

Para expresalo  invitou ao escultor Manolo de Buciños.

A mostra forma parte do ciclo de exposicións: 'Estado crítico: 10 comisarios, 10 artistas'.

Manuel García Vázquez, de Buciños (Carballedo/Lugo, 1938) é un importante escultor figurativo que dende a Galicia interior e, Ourense, en concreto, expresa dende o bronce principalmente, mais tamén en pedra e outros materiais, as súa inquedanza plástica, caracterizada pola finura e elegancia -aquelo tan acaido ao caso: a gracia, da que escribiu Risco nalgún artigo de Las Horas-, tanto nas composicións libres como nas institucionais urbanas.

Poderase visitar ata o día de Santiago (25 de xullo).


Ás 12.00 horas -hora institucional de costas aos usos básicos do protocolo expositivo-, hoxe, no primeiro pavillón...

***
E ata alí pudemos ir malia todo !

Velaquí dous momentos, trala presentación na sala colateral, co mestre Buciños falando para todos dalgún dos temas que gusta facer con parellas abrazándose, poi é o que ve -dixo-, palabras sinceras e tenras naquel momento. E todos nós atendendo (a foto é de Israel Elíaz -mentres Raquel Feijoo tomaba boa nota-): as obras, a maioría de bronce, algunha dos anos cincuenta, de cando era un mozo estudante en Madrid, apenas, sendo outras máis recentes. Todas danlle un fulgor especial á pequena sala repintada (e cun tabique que pecha un van ao fondo) onde está a modernidade e o moderno dun artista que segue a ser especial.


Todo un privilexio o momento vivido, e satisfación no comisario xefe Xosé M. Buxán Bran polo numeroso público -nin tantos estabamos, o que revela que ás anteriores inaugaricións estaban íl e a vicerrectora, o artista e apenas a prensa- que nos congregamos, pois o artista o merecía (a Comisaria tamén puxo da súa parte), ata onde se achegaron amigos, e familiares, comoo o seu propio fillo, e tamén artista, Antón García de Buciños Nóvoa. Ademáis estaba o seu amigo e colega Acisclo, e Rosendo Cid.
A miña foto documenta un momento no final no que dous amigos falan do plan para unha viaxe á Academia (na Coruña) o fin de semana... Ámbolos dous son da altura do que ven, o que non todos poden decir hoxendía.