domingo, 8 de septiembre de 2013

Delacroix, base do cartel do Festival de Teatro Galego (O Carballiño)

Participaron as compañías 'Mofa e Befa', 'Talía Teatro' e Carlos Blanco, humorista (e actor).  Foi nos pasados días 3, 4, 5 e 6 no Carballiño, con funcións no Auditorio desta localidade e outras actividades 'para a familia' na Praza do Concello. Son vintecatro anos do 'Fe. T. Ga'.
Velaquí o cadro de Delacroix, que da conta da revolución parisina nos días 27, 28 e 29 de xullo de 1830. Nela se puxo fin á Monarquía dos Borbóns, abandoando o trono Carlos X. o Pintor deixou escrito dos motivos do lenzo, hoxe no Mª do Louvre:"He emprendido un tema moderno, una barricada, y si no he luchado por la patria, al menos pintaré para ella".Ten servido de inspiración tamén para a carátula dun disco de Coldplay (2008):
                              Ou con un xiro reivindicativo (mais no vale todo, e a mensaxe cambia):


Todo semella a morte da imaxinación. En fin, tanto para un roto como para un descosido.

No hay comentarios:

Publicar un comentario