domingo, 24 de febrero de 2013

Día de Rosalía e aniversario de Cantares gallegos

Aniversario este ano dos 150 anos de "Cantares gallegos" de Rosalía de Castro, primeiro libro monolingüe en galego, idioma que estaba excluído daquela do poder e da cultura, malia ser utilizado pola maioría da poboación... Foi editado en Vigo, na imprenta da Calle (sic) Real, nº 12.

Así a pintou Modesto Brocos en 1880.

                                         ¡Cómo o ventiño da mañán, pirmeiro
                                               no seio das rosiñas se dormía,
                                               e cál dempóis toliño e rebuldeiro
                                               polo espazo inmensísimo subía,
                                               e volvendo a baixar murmuradeiro
                                               por enriba das chouzas rebulía,
                                               nas aliñas levando o fumo leve
                                                  que en trubias ondas a subir se atreve!


                                    (Cfr. Cantares gallegos: 'A Roberto Robert redactore da Discusion, 
                                                                    a quen lle gustan os contos i o galego', IV).                                         "UN IDIOMA ES UNA TRADICIÓN,
                                          UN MODO DE SENTIR LA REALIDAD,
                                    NO UN ARBITRARIO REPERTORIO DE SÍMBOLOS".

                                      (Jorge Luis Borges, El oro de los tigres, 1972)


No hay comentarios:

Publicar un comentario